top of page

For alle

b-indkomst.dk er for alle, der har b-indkomst. Uanset størrelsen på b-indkomsten eller hvilken aktivitet den stammer fra. Om du er musiker, læge, journalist, foredragsholder, DJ, fodboldspiller, billedkunstner, fotograf, idræts-underviser, eller noget helt andet, så er b-indkomst.dk noget for dig.

Licens til b-indkomst.dk er 100% fradragsberettiget og 100% anonymt.

b-indkomst.dk henvender sig til folk, der modtager personlige honorarer som b-indkomst, uden at drive selvstændig virksomhed og uden at være i et tjenesteforhold. b-indkomst.dk kan således ikke anvendes, hvis der er tale om momspligtige leverencer.

Er du A-kasse-medlem som lønmodtager, så se her

Hvis du er medlem af en a-kasse som lønmodtager, så bør du sikre dig, at enten arbejdet med b-indkomst kan godkendes som lønarbejde, eller sikre dig at du kan få tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse med ret til dagpenge. b-indkomst.dk råder generelt til, at du søger konkret vejledning hos din fagforening eller a-kasse inden du begynder på b-indkomst aktiviteter, hvis du er medlem af en a-kasse som lønmodtager.

bottom of page