Hvordan registrerer jeg udgivelse af en CD i b-indkomst.dk?

Jeg har udgivet en CD og er i tvivl om, hvordan dette skal registreres på b-indkomst.dk?

Svar

Produktion og salg af CD’ere kan have mange forskellige regnskabsmæssige konsekvenser. Derfor er det svært at give én regnskabsløsning, der kan bruges af alle. Nogle har fået dækket alle omkostninger til fremstilling ved tilskud, andre har ikke fået nogen tilskud. Nogle producerer fysiske cd’er, andre udgiver kun digitalt. Nogle sælger 10 cd’er på et år, andre sælger hele oplaget på et eller to år. Disse forskelle giver udfordringer af forskellig art.

 

De fleste med egen udgivelse kan undlade momsregistrering. Som udgangspunkt er indtægt ved salg af varer momspligtig, og det samme gælder ved salg af musikudgivelsen digitalt. Men momsregistrering af virksomheden kan undlades, hvis omsætningen, dvs. indtægterne ved salg, ikke overstiger 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode.

 

b-indkomst.dk kan rent regnskabsteknisk ikke rumme alle ovenfor nævnte situationer i forhold til produktion af cd og salg. Så det er altså et lille regnskab, du muligvis må holde ved siden af.
 

Vores gode samarbejdspartner, DMF, har udarbejdet en vejledning til, hvordan du skal gøre i forhold til udgivelse af en CD. Du kan finde vejledningen her:

 

https://www.dmf.dk/medlemsservice/skatteraadgivning/cdsalgogskat/

I øvrigt kan det være en god idé at tage fat i dit forbund, en skatterådgiver eller SKAT i forhold til udgivelse af en CD og regnskabsteknikken heri.