Hvordan registrerer jeg KODA, Gramex og lign. honorarer på b-indkomst.dk?

Honorarer i form af udbetalinger fra et pladeselskab, KODA, Gramex og den slags bliver så vidt jeg kan se opgivet som honorarer på min selvangivelse. Hvordan skriver jeg dem ind på b-indkomst.dk, når de ikke er jobs med kørsel?

Svar

Når du opretter jobbet, så vælger du i den drop down menu, der hedder "Transportmiddel" blot "Ej benyttet eget transportmiddel". Dermed forsvinder adressefelterne.

 

Der skal betales AM-bidrag af KODA og Gramex, men ikke af biblioteks-indtægter og heller ikke af legater.

 

Derfor skal du huske, hvis det gælder biblioteks-indtægter og legater, at sætte flueben ved feltet "Biblioteksafgifter, legater, priser/kunststøtte eller anden b-indkomst hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag?".