Hvilke udgifter kan jeg trække fra?

Svar

Helt overordnet kan de udgifter, der kaldes driftsudgifter, trækkes fra, og de defineres som "de udgifter der afholdes for at erhverve, sikre og vedligeholde årets indkomst". Desuden er der den samme regel for de skattemæssige afskrivninger på driftsmidler.

Læg mærke til, at fradrag for udgifter forudsætter, at der er indkomst, som udgifterne har sammenhæng med. Der skal være et erhvervsmæssigt formål med afholdelsen af udgifterne. 

Nogle udgifter er kun delvist fradragsberettigede. Hvis du eksempelvis køber noget udstyr, som du også benytter privat, så vil udgiften til dette udstyr kun være delvist fradragsberettiget. Bruger du fx udstyret 20% i forbindelse med dine B-indkomst-jobs, så vil du kunne fradrage 20% af udgiften. I første omgang skal du selv vurdere, hvor meget du anvender udstyret i forbindelse med dine B-indkomst honorarer - og dermed hvilken procentsats, der kan fradrages.
 
Helt principielt må summen af dine fradrag og afskrivninger i årsopgørelsens rubrik 29 ikke overstige din B-indkomst efter beregning af AM-bidrag (pt. 8 %) - du må altså ikke få underskud i personlig indkomst. Men bare rolig, b-indkomst.dk holder (også) øje med dette og gør dig opmærksom på, hvis det skulle være tilfældet.