Hvorfor kan jeg ikke oprette et fremtidigt indkomstår?

Svar

Du kan først oprette et indkomstår, når skattesatserne for den pågældende år er besluttet. Satserne er en del af finansloven og ligger derfor typisk først fast ultimo året – nogle gange først medio december. Selv når selve finansloven er vedtaget, så mangler der nogle gange nogle få satser, som først falder på plads lidt senere. Så snart skattesatserne for det kommende år ligger fast, vil du kunne oprette indkomståret på b-indkomst.dk.