Kan jeg trække kursus-omkostninger fra og hvordan skal jeg registrere disse på b-indkomst.dk?

Jeg har gennemført tre kurser i stemme/sangvedligeholdelse på Anne Rosing Instituttet. Kurserne beløb sig til henholdsvis 52.000 kr., 5.500 kr. og 13.000 kr. Alle tre kurser er gennemført samme sted. På hvilken fane i b-indkomst.dk skal jeg registrere omkostningen: ”Fradrag” eller ”Investering”?

Svar

Udgifter til kurser og undervisning er altid driftsudgifter og skal dermed registreres på fanen ”Fradrag”. Det skyldes, at ”Investeringer” i b-indkomst.dk skal forstås som køb af materielle ting, fx instrumenter, udstyr eller andre ”fysiske” aktiver.

Men du skal være opmærksom på, at SKAT er meget skeptiske, når det drejer sig om fradrag for kursusudgifter. Udgangspunktet er, at der ikke er fradrag, fordi kurser og uddannelse anses for etablering af nyt indkomstgrundlag. For eksempel er bogudgifter i forbindelse med universitetsuddannelser ikke fradragsberettigede af samme årsag. Det er dermed kun udgifter til kurser og undervisning, der går under betegnelsen ”efteruddannelse” eller ajourføring eller vedligehold af allerede eksisterende kompetencer, der er fradragsberettigede.