Kan jeg vente med at trække mine udgifter fra næste år, hvor jeg har mine første indtægter?

Jeg er læge og begyndte at køre lægevagt i februar 2016. Jeg købte dog alt mit udstyr (værdi ca. 10.000 kr.) i december 2015, hvor jeg ingen indtægt havde. Mine indtægter og udgifter ligger altså i to forskellige indkomstår. Hvordan håndterer jeg det i forhold til SKAT?

Svar

SKAT godkender, at du afskriver på dit udstyr fra det år, hvor det tages i brug - og hvor indtægten er. Der er ikke sket nogen nævneværdig værdiforringelse fra december 2015 til februar 2016, og desuden er udstyret ikke noget, du har kunnet bruge privat. I dette tilfælde skal du derfor registrere din udgift til udstyr (anskaffelsessummen) i indtægtsåret 2016.

 

Men ellers er hovedreglen, at hvis udstyr ikke tages i brug ved arbejdet i købsåret, så skal der foretages en værdiansættelses af udstyrets værdi på det tidspunkt/i det senere år, hvor det tages i brug. Det skyldes, at hvis man har brugt udstyr til private formål først, så er det brugt og dermed værdiforringet, når man begynder at tage det i brug ved indkomsterhvervelsen.