top of page

Forstå begreberne

Det kan virke lidt uoverskueligt at få helt styr på det med B-indkomst og alt hvad der heraf følger. Men bare rolig.

Med b-indkomst.dk får du 100% styr på alle elementer – honorarer, kørselsfradrag, andre fradrag, investeringer, afskrivninger, skat - og meget mere! Nedenfor kommer en kort forklaring af, hvad de mest anvendte begreber dækker over.

Det er naturligvis ikke meningen, at du skal være specialist i disse ting – det behøver du slet ikke være for at gøre brug af b-indkomst.dk. Vi har helt styr på alt det, du er lovmæssigt forpligtet til at leve op til. Så kan du koncentrere dig om det, du er god til.

Medlemskab af b-indkomst.dk er 100% fradragsberettiget og b-indkomst.dk sørger automatisk for at indregne dette fradrag for dig.

100% fradrag på din licens

100% anonymt

Dine oplysninger på b-indkomst.dk er 100% anonyme. Derfor skal du heller ikke oplyse CPR-nummer eller andre private oplysninger.

Tænk på forskudsopgørelsen som et budget. Den er budgettet for dit næste indkomstår. I november får du mulighed for at rette i budgettet (forskudsopgørelsen) for det næste år. 

 

Mens forskudsopgørelsen er budgettet et givent år, så er årsopgørelsen den der viser, hvordan året rent faktisk blev i økonomisk forstand. Altså er årsopgørelsen resultatet for året.

 

Forskudsopgørelsen for det kommende år er tilgængelig i november året før. Årsopgørelsen for et givent år bliver typisk tilgængelig hos SKAT medio marts året efter. 

 

Nederst på denne side kan du se en tidslinje, som viser hvornår det er tid til at forholde sig til forskudsopgørelsen og årsopgørelsen.

Hvad er årsopgørelsen og forskudsopgørelsen?

Hvis du i forbindelse med dit B-indkomst-job har haft transportomkostninger, kan du trække dem fra i din B-indkomst. Der er forskellige satser alt efter om du kører i bil, motorcykel, EU-knallert, knallert. Ja, der er endda en fradragssats for at køre til/fra job på cykel. Disse satser varierer, alt efter hvor langt du kører i alt. Men alt det behøver du ikke bekymre dig om – hos b-indkomst.dk skal du blot taste din fra- og til adresse, så klarer systemet resten. Du kan også angive antallet af kørte kilometer selv, hvis du ikke vil have systemet til at beregne afstanden for dig. (Vi benytter google-maps til at beregne afstande.) Hvis du har omkostninger til fly, bus, tog, taxi eller andet, håndterer b-indkomst.dk selvfølgelig også det. Husk, at du skal være i stand til, overfor SKAT, at dokumentere dine fradrag. Bilag kan du naturligvis også uploade til b-indkomst.dk, så du har det hele samlet ét sted.

Hvad er kørselsfradrag?

Du kan kun afskrive noget, hvis du har et aktiv at skrive af på. Et aktiv er netop en sådan investering, som omtalt i afsnittet omhandlende andre fradrag, hvor beløbet er større end 15.000 kr. (2023-grænsen). Hvis du fx er musiker og køber en marimba til 40.000 kr., så kan du ikke trække alle 40.000 kr. fra i samme år. Du skal i stedet afskrivemarimbaens værdi over en årrække. Det kan du gøre med op til 25% om året. Altså kan du det første år afskrive 40.000 kr. * 25% = 10.000 kr.

 

Det næste år kan du så afskrive 25% af restbeløbet (30.000 kr.) = 7.500 kr. Bruger du b-indkomst.dk skal du blot angive beløbet for din investering ( fx marimbaen til 40.000 kr.), så klarer b-indkomst.dk regnestykket – også til næste år, næste år igen og så videre. Det er en betingelse, at der er tale om driftsmidler, som tages i brug ved indkomsterhvervelsen, og som skal anvendes som sådan over en årrække. Der skal således være den fornødne sammenhæng med B-indkomsten.

 

Køber du noget, der er billigere end den fastsatte grænse (15.000 kr. for 2023) så kaldes det et fradrag. Men alt dette behøver du ikke bekymre dig om, hvis du anvender b-indkomst.dk. Systemet gør dig nemlig automatisk opmærksom på, hvis du er ved at oprette en investering, der skulle have været oprettet som et fradrag eller vice versa. Så det er stort set umuligt for dig at lave fejl, hvis du benytter b-indkomst.dk.

 

Og selvom vi i eksemplet her benytter 2023 som eksempel, så er satsen en anden i 2024, osv. – men heller ikke det behøver du tænke på, for alle relevante satser bliver opdateret hvert eneste år, eller så snart der skulle komme ændringer i satserne.

Hvad er afskrivninger?

Ud over kørsel kan du som B-indkomst-modtager have andre omkostninger, der er forbundet med din B-indkomst. Disse omkostninger kan du også trække fra. Det er umuligt at lave en fuldstændig liste over fradragsberettigede omkostninger, og hvad de måtte være afhænger naturligvis også helt af hvilken aktivitet, din B-indkomst stammer fra. Her er nogle eksempler:

 

  • Musiker: Blade til din saxofon, mundstykke til din trompet, dæmper til din basun, strenge til din guitar/bas, leje af øvelokale, leje af udstyr, etc.

  • Læge: Lægetaske, stetoskop, etc. 

  • Foredragsholder: Computer (dog vil SKAT måske mene, at kun ca. 10% af computerens værdi er fradragsberettiget, da den også kan bruges privat. Det er en skønssag, som kan drøftes med SKAT. Dette gælder naturligvis generelt for computere og ikke kun for foredragsholdere.) 

  • Forfatter: Computer (se ovenfor), kurser, andre materialer, etc. 

  • Journalist: Papir, skriveredskaber, diktafon, kurser, specielt software, etc. 

  • Skuespiller: Udstyr, kurser, sminke, etc. 

  • Idræts-underviser: Udstyr, kurser, etc.

 

Der er en øvre grænse for, hvor meget en enkelt genstand må koste for at den kan trækkes fra i ét år (dette kaldes også at straks-afskrive den). For 2023 er denne grænse 15.000 kr., men beløbet varierer fra år til år. Køber du noget, der er dyrere end denne fastsatte grænse, så kaldes det en investering. Men alt dette behøver du ikke bekymre dig om, hvis du anvender b-indkomst.dk. Systemet gør dig nemlig automatisk opmærksom på, hvis du er ved at oprette et fradrag, der skulle have været oprettet som en investering eller vice versa. Så det er stort set umuligt for dig at lave fejl, hvis du benytter b-indkomst.dk. Og selvom vi i eksemplet her benytter 2023 som eksempel, så er satsen en anden i 2024, osv. – men heller ikke det behøver du tænke på, for alle relevante satser i systemet bliver opdateret hvert eneste år, eller så snart der skulle komme ændringer i satserne.

Hvad er andre fradrag?

For at leve op til SKAT’s krav til dokumentation, kræves der for omkostninger og investeringer: Skriftlig kvittering/regning indeholdende dato, angivelse af den købte vare, beløb, navn og adresse på både køber og sælger og firmastempel. Der skal også foreligge dokumentation for betalingen, hvilket er særlig vigtigt, hvis der betales kontant. Ved køb for mere end 10.000 kr. anbefaler b-indkomst.dk, at der ikke betales kontant, men i stedet benyttes netbank eller betalingskort. Dokumentationen skal opbevares i minimum 3 år. Købes der fx en CD er det ikke nok, at der blot fremgår ”CD” på regningen, navnet på den specifikke CD der er købt skal fremgå. En kassebon er således ikke dokumentation nok.

I øvrigt skal det bemærkes, at angående udgifter til kost og logi, så kan B-indkomst-modtagere IKKE anvende disse satser, de kan kun anvendes af A-indkomst-modtagere. B-indkomst-modtagere skal anvende de faktiske medgåede omkostninger til kost og logi.

Hvad er tilstrækkelig dokumentation?

Det du skal opgive til SKAT, er din B-indkomst. Denne vil ofte være angivet for dig af dine B-indkomst-hvervgivere, men det er dit ansvar at sikre, at der er angivet korrekt på dine vegne. Der kan både være angivet for lidt, men ind i mellem også for meget! Det kan ske, hvis den person, der angiver på dine vegne kommer til at benytte det forkerte CPR-nummer. Derfor er det afgørende, at du altid selv har 100% styr på din B-indkomst – det har du, hvis du benytter b-indkomst.dk.

 

Derudover skal du opgive dine fradrag. Det er kun dig, der kender dette beløb – for hvem skulle for eksempel vide, hvor langt du har kørt på diverse jobs i din egen bil? Angiver du ikke selv dine fradrag, går du glip af dem – og betaler således for meget i skat. Der er desværre rigtig mange, der narrer sig selv for mange penge, fordi de glemmer en masse fradrag og afskrivninger. Det sker ikke for dig, hvis du anvender b-indkomst.dk.

Hvad skal jeg opgive til SKAT?

Bare rolig! Vi viser dig nøjagtig, hvad der bør fremgå i hvilke rubrikker i din årsopgørelse. På siden ”Årsopgørelse” i b-indkomst.dk fremgår både rubrikker samt hvad der bør stå i hver enkelt rubrik. Og du kan altid spore hvorfor det lige præcis er det tal, du skal opgive i din årsopgørelse. Du får nemlig overblik over alle dine indtægter, kørselsfradrag, andre fradrag og afskrivninger. Du behøver således aldrig være nervøs for at blive kaldt til ”torskegilde” hos SKAT – og skulle det ske, kan du nemt generere en PDF-rapport over hele det pågældende indkomstår, hvor alle tal stemmer og kan forklares. Husk at gemme alle dine bilag – dem kan du naturligvis også uploade til b-indkomst.dk, så du har alt samlet ét sted. Slut med ringbindsmappen.

Hvilke rubrikker i årsopgørelsen skal jeg anvende?

Nej! Du får ingen ubehagelige overraskelser i form af restskat, hvis du anvender b-indkomst.dk. Så længe du blot husker at indtaste dine b-indkomst-jobs, fradrag og investeringer, så kan du hele tiden se, om du skal sætte flere penge til side til AM-bidrag og B-skat. b-indkomst.dk holder dig i hånden hele vejen, og gør det meget simpelt for dig at have overblikket over en indtægtskilde, der kan være meget svær at håndtere. En forudsætning for ikke at få efterskat er naturligvis, at de oplysninger, du angiver, når du opretter et indkomstår, er korrekte. Her spørger vi blandt andet ind til din A-indkomst. Det gør vi for at vi så nøjagtigt som muligt kan beregne skatten på din B-indkomst, som jo bl.a. afhænger af i hvor høj grad dine personfradrag bliver benyttet i din A-indkomst.

Får jeg ubehagelige overraskelser i form af restskat?

bottom of page