top of page

Forstå begreberne

Det kan virke lidt uoverskueligt at få helt styr på det med b-indkomst og alt hvad der heraf følger. Men bare rolig.

Med b-indkomst.dk får du 100% styr på alle elementer – honorarer, kørselsfradrag, andre fradrag, investeringer, afskrivninger, skat - og meget mere! Her kommer en kort introduktion til, hvad disse begreber dækker over.

Det er dog ikke meningen, at du skal være specialist i disse ting – det behøver du slet ikke være for at gøre brug af b-indkomst.dk. Vi har helt styr på alt det, du er lovmæssigt forpligtet til at leve op til. Så kan du koncentrere dig om det, du er god til.

Medlemskab af b-indkomst.dk er 100% fradragsberettiget og b-indkomst.dk sørger automatisk for at indregne dette fradrag for dig.

100% fradrag på din licens

100% anonymt

Dine oplysninger på b-indkomst.dk er 100% anonyme. Derfor skal du heller ikke oplyse CPR-nummer eller andre private oplysninger.

Hvis du i forbindelse med dit b-indkomst-job har haft transportomkostninger, kan du trække dem fra i din b-indkomst. Der er forskellige satser alt efter om du kører i bil, motorcykel, EU-knallert, knallert eller cykel – ja, der er endda en fradrags-sats for at køre til/fra job på cykel. Disse satser varierer, alt efter hvor langt du kører i alt. Men alt det behøver du ikke bekymre dig om – hos b-indkomst.dk skal du blot taste din fra- og til adresse, så klarer systemet resten. Hvis du har omkostninger til fly, bus, tog, taxi eller andet, håndterer b-indkomst.dk selvfølgelig også det. Du skal være i stand til, overfor SKAT, at dokumentere dine fradrag.

Hvad er kørselsfradrag?

Du kan kun afskrive noget, hvis du har et aktiv at skrive af på. Et aktiv er netop en sådan investering, som blev omtalt ovenfor på et beløb større end 12.300 kr. (2011-grænsen fastsat af skatteministeriet). Hvis du fx er musiker og køber en marimba til 40.000 kr., så kan du ikke trække alle 40.000 kr. fra i samme år. Nej, du skal afskrive på marimbaens værdi. Det kan du gøre med op til 25% om året. Altså kan du det første år afskrive 40.000 kr. * 25% = 10.000 kr. Det næste år kan du så afskrive 25% af restbeløbet (30.000 kr.) = 7.500 kr. Bruger du b-indkomst.dk skal du blot oplyse, hvad du har købt (marimbaen), så klarer b-indkomst.dk regnestykket – også til næste år, næste år igen og så videre. Det er en betingelse, at der er tale om driftsmidler, som tages i brug ved indkomsterhvervelsen, og som skal anvendes som sådan over en årrække. Der skal således være den fornødne sammenhæng med indkomsten.

Hvad er afskrivninger?

Ud over kørsel kan du som b-indkomst-modtager have andre omkostninger, der er direkte forbundet med din b-indkomst. Disse omkostninger kan du også trække fra. Det er umuligt at lave en fuldstændig liste over fradragsberettigede omkostninger, og hvad de måtte være afhænger naturligvis også helt af hvilken aktivitet, din b-indkomst stammer fra. Her er nogle eksempler:

 

  • Musiker: Blade til din saxofon, mundstykke til din trompet, dæmper til din basun, leje af øvelokale, leje af udstyr, etc.

  • Læge: Lægetaske, stetoskop, etc. 

  • Foredragsholder: Computer (dog vil SKAT måske mene, at kun ca. 10% af computerens værdi er fradragsberettiget, da den også kan bruges privat. Det er en skønssag, som kan drøftes med SKAT. Dette gælder naturligvis generelt for computere og ikke kun for foredragsholdere.) 

  • Forfatter: Computer (se ovenfor), kurser, andre materialer, etc. 

  • Journalist: Papir, skriveredskaber, diktafon, kurser, specielt software, etc. 

  • Skuespiller: Udstyr, kurser, sminke, etc. 

  • Idræts-underviser: Udstyr, kurser, etc.

Der er en øvre grænse for, hvor meget en enkelt genstand må koste for at den kan trækkes fra i ét år (dette kaldes også at straks-afskrive den). For 2011 er denne grænse 12.300 kr., men beløbet varierer fra år til år. Køber du noget, der er dyrere end denne af SKAT fastsatte grænse, så kaldes det en investering. Men alt dette behøver du ikke bekymre dig om, hvis du anvender b-indkomst.dk. Så er det nemlig umuligt for dig at lave fejl.

Hvad er andre fradrag?

For at leve op til SKAT’s krav til dokumentation, kræves der for omkostninger og investeringer: Skriftlig kvittering/regning indeholdende dato, angivelse af den købte vare, beløb, navn og adresse på både køber og sælger og firmastempel. Der skal også foreligge dokumentation for betalingen, hvilket er særlig vigtigt, hvis der betales kontant. Ved køb for mere end 10.000 kr. anbefaler b-indkomst.dk, at der ikke betales kontant, men anvendes dankort, andre kort, netbank eller posthus.  Dokumentationen skal opbevares i minimum 3 år. Købes der fx en CD er det ikke nok, at der blot fremgår ”CD” på regningen, navnet på den specifikke CD der er købt skal fremgå. En kassebon er således ikke dokumentation nok.

I øvrigt skal det bemærkes, at angående udgifter til kost og logi, så kan B-indkomst-modtagere IKKE anvende disse satser, de kan kun anvendes af A-indkomst-modtagere. B-indkomst-modtagere skal anvende de faktiske medgåede omkostninger til kost og logi.

Hvad er tilstrækkelig dokumentation?

Det du skal opgive til SKAT, er din b-indkomst fratrukket alle dine kørselsfradrag, dine andre fradrag og dine afskrivninger. Der er desværre rigtig mange, der narrer sig selv for mange penge, fordi de glemmer en masse fradrag og afskrivninger. Det sker ikke for dig, hvis du anvender b-indkomst.dk.

Hvad skal jeg opgive til SKAT?

Når du anvender b-indkomst.dk, får du helt tydeligt vist hvor i din årsopgørelse du skal skrive hvilket tal. Og du får den nøjagtige forklaring på, hvorfor det lige præcis er det tal, du skal opgive. Du får nemlig et overblik over alle dine indtægter, kørselsfradrag, andre fradrag og afskrivninger. Du behøver således aldrig være nervøs for at blive kaldt til ”torskegilde” hos SKAT. Du skal naturligvis altid sørge for at gemme alle dine bilag.

Hvilken rubrik i årsopgørelsen skal jeg anvende?

NEJ! Du får ingen ubehagelige overraskelser i form af restskat, hvis du anvender b-indkomst.dk. Du skal blot huske at indtaste dine b-indkomst-jobs, fradrag og investeringer, så kan du hele tiden (ja, endda så snart du har indtastet nye oplysninger!) se, om du skal sætte flere penge til side til SKAT, eller om du måske har haft så mange fradrag, at du har råd til den ekstra julegave til kæresten. B-indkomst.dk holder dig i hånden hele vejen, og gør det meget simpelt for dig at have overblikket over en indtægtskilde, der kan være meget svær at håndtere. En forudsætning for ikke at få efterskat er naturligvis, at dine øvrige skatteoplysninger (fx vedr. A-indkomst) er registreret korrekt.

Får jeg ubehagelige overraskelser i form af restskat?

bottom of page