top of page

Metode - SKAT vs. b-indkomst.dk

Når du har B-indkomst, har du selv ansvaret for at holde styr på dine honorarer (din B-indkomst), kørselsfradrag, andre fradrag og afskrivninger. Mange med B-indkomst oplever desværre at få en uforudset restskat. b-indkomst.dk holder fuldstændig styr på alt vedrørende din B-indkomst.

Medlemskab af b-indkomst.dk er 100% fradragsberettiget og b-indkomst.dk sørger automatisk for at indregne dette fradrag for dig.

100% fradrag på din licens

100% anonymt

Dine oplysninger på b-indkomst.dk er 100% anonyme. Derfor skal du heller ikke oplyse CPR-nummer eller andre private oplysninger.

Når SKAT genererer din forskudsopgørelse, så tager SKAT udgangspunkt i sidste års forskudsopgørelse. SKAT kalkulerer, i mangel af bedre med, at du vil have samme B-indkomst i det kommende år tillagt en mindre procentmæssig regulering. På baggrund af denne forventede B-indkomst og øvrige indtægter, fx løn, dannes så en forskudsopgørelse, hvor den forventede skat enten opkræves via A-indkomst (hvor der trækkes skat automatisk) eller ved at der udstedes indbetalingskort til B-skatterater - op til 10 B-skatte-rater på et år. Nogle skatteydere er tilmeldt automatisk betaling via BS og modtager ikke indbetalingskort, men skal til gengæld holde øje med de månedlige BS oversigter. Hvis dine indbetalinger via SKAT’s 10 indbetalingskort skal være korrekte og ikke give dig en restskat (eller opkræve for meget skat), så skal flere kriterier være gældende på samme tid:

 • din B-indkomst skal være nøjagtig den samme som året før.

 • dine fradrag og afskrivninger skal også være nøjagtig de samme som året før.

 

Det er meget lidt sandsynligt!

Men det er ikke engang gjort med det. De 10 indbetalingskort fra SKAT er endvidere fordelt i 10 lige store rater. Dermed skal både dine honorarindtægter samt dine fradrag og afskrivninger være fordelt i ligeledes 10 lige store rater, hvis det skal passe med SKAT’s indbetalingskort. Det er så godt som 100% usandsynligt, at det skulle være tilfældet.

Ved at følge SKAT’s metode kan du således komme ud for at skulle betale et eller flere indbetalingskort i en eller flere måneder, hvor du ingen B-indkomst har at betale med. Nogle honorarmodtagere – blandt andet musikere – kan meget vel have langt størstedelen af deres indtægter liggende omkring julen. Så kan det godt blive lidt svært at skulle betale a conto B-skat i Januar, februar, etc., hvis man ingen indtægter har i de måneder.

b-indkomst.dk er bekendt med et eksempel, hvor SKAT bad en B-indkomstmodtager om at oprette en kassekredit for at betale B-skatterater i måneder, hvor han ikke havde haft nogen B-indkomst.

SKAT’s metode er problematisk og dyr!

Hos b-indkomst.dk ved vi, at B-indkomst kan svinge meget fra år til år. Og det er mere reglen end undtagelsen, at din B-indkomst svinger hen over det enkelte år. Det er tilmed også meget sandsynligt, at dine fradrag og afskrivninger ændrer sig fra år til år.

Derfor er det alt for simpelt at gøre, som SKAT gør. Det kan meget let betyde, at du som B-indkomstmodtager ender med at få en kedelig restskat. Men det kan, som nævnt ovenfor, også betyde, at du skal betale et B-skatteindbetalingskort med penge, du ikke har tjent endnu – og dermed måske slet ikke har.

Men bare rolig – bruger du b-indkomst.dk og følger vores vejledninger, så har du altid 100% styr på din B-indkomst, dine fradrag og afskrivninger og du ved også nøjagtig, hvad du eventuelt skylder i AM-bidrag og B-skat.

Med b-indkomst.dk har du således hele tiden det fulde overblik. Det eneste det kræver, er at du holder dine informationer opdaterede og skriver dine jobs, fradrag, etc. ind i takt med du kender til dem.

 

b-indkomst.dk viser dig nøjagtigt, hvad du skal sætte til side til AM-bidrag og B-skat – i takt med du modtager dine honorarer, afholder dine kørsels- og alle andre fradrag. Og også korrigeret for den/de frivillige indbetalinger til SKAT du laver i løbet af et indkomstår. For hvis man kan se, at man skylder et væsentligt beløb i AM-bidrag og B-skat, og man i øvrigt ikke står foran at skulle foretage en større investering, som vil udløse et tilsvarende stort fradrag, så kan det være en god idé at foretage en frivillig indbetaling til SKAT.

Hvordan gør b-indkomst.dk?

I stedet for SKAT’s metode, som er problematisk på flere områder, som nævnt ovenfor, så viser vi nedenfor den metode, som vi anbefaler. Den sikrer blandt andet konsistens i forhold til honorarmodtagerens indtægter og evne til at betale AM-bidrag og B-skat. Vel at mærke, hvor der også er taget højde for fradrag, afskrivninger, etc. Vi anbefaler, at du styrer din B-indkomst således:

 

 1. Ret din forskudsopgørelse, så du angiver, at du ikke forventer at have nogen B-indkomst. Det gør du ved at skrive 0 i rubrik 210 ”Honorarer og løn til civile værnepligtige” i din forskudsopgørelse. Så undgår du at skulle betale à conto indbetalinger til SKAT. Skatten skal naturligvis betales senere. Du kan også vælge at betale den i takt med du modtager dine honorarindtægter. 

 2. Hvis du allerede har indbetalt á conto B-skat (eller foretaget frivillig indbetaling af skat) til SKAT for en/flere måneder, skal du:

  • Forskudsangive det totale beløb, du allerede har indbetalt i rubrik 342 i forskudsopgørelsen.

  • Angive det totale beløb på b-indkomst.dk på fanebladet ”Skat” for det pågældende år. Så medtager b-indkomst.dk dette i beregningen af din forventede skattebetaling for året. HUSK i øvrigt at opdatere beløbet for dine samlede indbetalinger af AM-bidrag og B-skat på b-indkomst.dk på fanebladet ”Skat” for det pågældende år, hver gang du foretager indbetaling til SKAT.

 3. Skriv alle dine jobs, fradrag og investeringer ind på b-indkomst.dk så snart du kender til dem - dette er super vigtigt! Gør du dette løbende, så kan du hele tiden på fanebladet ”Skat” se, hvad du bør sætte af til yderligere betaling af AM-bidrag og B-skat. b-indkomst.dk fratrækker automatisk de indbetalinger du allerede har foretaget via indbetalingskort samt evt. andre frivillige B-skatteindbetalinger, så længe du husker at angive disse, jf. pkt. 2.

 4. Hvis du på siden ”Skat” på b-indkomst.dk kan se, at du skylder penge til SKAT og beløbet er væsentligt (fx mere end 10.000 kr.), så bør du indbetale dette beløb som en frivillig indbetaling. Det gøres meget let via SKAT’s hjemmeside. Husk dog, at fradrag eller en stor investering kan påvirke din skyldige skat, så hvis du ved, at du fx snart skal foretage en stor investering, så skal du måske vente med at foretage en frivillig indbetaling. Hvis du foretager frivillig indbetaling af B-skat, så er det vigtigt, at du husker at rette beløbet for dine samlede indbetalinger af AM-bidrag og B-skat på b-indkomst.dk på fanebladet ”Skat”.

 5. Da SKAT tilskriver dag-til-dag renter til en eventuel restskat fra 1. januar (i året efter indkomståret), er det mest fordelagtigt, hvis du husker at indbetale din skyldige skat INDEN d. 1. januar. Men bare rolig – du får en mail fra b-indkomst.dk, når det er tid til at indbetale frivilligt til SKAT. Dermed undgår du at skulle betale ærgerlige renter – og du skal heller ikke huske på, hvornår det lige er, du skal indbetale frivilligt til SKAT. OBS: Hvis du afmelder dig vores mails, så får du desværre ikke denne – og andre – vigtige remindere.

Gør det let og rigtigt med b-indkomst.dk

bottom of page