top of page

Metode - SKAT vs. b-indkomst.dk

Når du har B-indkomst, har du selv ansvaret for at holde styr på dine honorarer (din B-indkomst), kørselsfradrag, andre fradrag og afskrivninger. Mange med B-indkomst oplever desværre at få en uforudset restskat. b-indkomst.dk holder fuldstændig styr på alt vedrørende din B-indkomst.

Medlemskab af b-indkomst.dk er 100% fradragsberettiget og b-indkomst.dk sørger automatisk for at indregne dette fradrag for dig.

100% fradrag på din licens

100% anonymt

Dine oplysninger på b-indkomst.dk er 100% anonyme. Derfor skal du heller ikke oplyse CPR-nummer eller andre private oplysninger.

Når SKAT genererer din forskudsopgørelse, så tager SKAT udgangspunkt i enten sidste års forskudsopgørelse eller seneste årsopgørelse. Systemet kalkulerer i mangel af bedre med, at du vil have samme B-indkomst i det kommende år med en mindre procentmæssig regulering. På baggrund af denne forventede B-indkomst og øvrige indtægter, fx løn, dannes så en forskudsopgørelse, hvor den forventede skat enten opkræves via A-indkomst (hvor der trækkes skat automatisk) eller ved at der udstedes indbetalingskort til B-skatterater; op til 10 rater på et år. Nogle skatteydere er tilmeldt automatisk betaling via BS og modtager ikke indbetalingskort, men skal til gengæld holde øje med de månedlige BS oversigter. Hvis dine indbetalinger via SKAT’s 10 indbetalingskort skal være korrekte og ikke give dig en restskat (eller opkræve for meget skat), så skal flere kriterier være gældende:

 • din B-indkomst skal være den samme som året før.

 • dine fradrag og afskrivninger skal også være de samme som året før.

Det er meget lidt sandsynligt.

De 10 indbetalingskort fra SKAT er endvidere fordelt i 10 lige store rater. Derfor kan du komme ud for at skulle betale et indbetalingskort i en eller flere måneder, hvor du ingen B-indkomst har at betale med! b-indkomst.dk er bekendt med et eksempel, hvor SKAT bad en B-indkomstmodtager om at oprette en kassekredit for at betale B-skatterater i måneder, hvor han ikke havde haft nogen B-indkomst!

SKAT’s metode kan være meget problematisk og dyr!

Hos b-indkomst.dk ved vi, at B-indkomst kan svinge meget fra år til år. Og det er mere reglen end undtagelsen, at din B-indkomst svinger hen over det enkelte år. Det er også meget sandsynligt, at dine fradrag og afskrivninger ændrer sig fra år til år.

Derfor er det for simpelt at gøre, som SKAT gør. Det kan meget let betyde, at du som B-indkomstmodtager ender med at få en kedelig restskat. Men det kan også betyde, at du skal betale et B-skatteindbetalingskort med penge, du ikke har!

Bruger du b-indkomst.dk, så har du hele tiden det fulde overblik over din B-indkomst samt alle fradrag og afskrivninger.

Det kræver selvfølgelig, at du holder dine informationer opdaterede og skriver jobs, fradrag, etc. ind løbende. Du kan – og bør – dermed afsætte det nøjagtige beløb til AM-bidrag og skat af din B-indkomst i takt med du modtager dine honorarer – for eksempel på en separat bankkonto.

Hvordan gør b-indkomst.dk?

Hvis du ikke forventer, at din B-indkomst for året kommer til at udgøre mere end for eksempel 50.000 DKK, så anbefaler b-indkomst.dk at du gør sådan her:

 1. Ret din forskudsopgørelse, så du angiver, at du ikke forventer at have nogen B-indkomst. Det gør du ved at skrive 0 i rubrik 210 ”Honorarer og løn til civile værnepligtige” i din forskudsopgørelse. Så undgår du at skulle betale à conto indbetalinger til SKAT, men du skal så til gengæld være klar over, at skatten skal betales senere.

  1. Hvis du allerede har indbetalt á conto B-skat (eller foretaget frivillig indbetaling af skat) til SKAT for en/flere måneder, skal du forskudsangive det totale beløb, du allerede har indbetalt i rubrik 342.

  2. Hvis du allerede har indbetalt et eller flere à conto B-skatterater, så husk også at angive summen af disse beløb på b-indkomst.dk på fanebladet ”Overblik” for det pågældende år. Så medtager b-indkomst.dk dette i beregningen af din forventede skattebetaling.

 2. HUSK at skrive alle dine B-indkomst-jobs ind på b-indkomst.dk løbende. Husk også at angive dine fradrag og investeringer. Gør du dette løbende, så kan du hele tiden på fanebladet ”Overblik” se hvad du bør sætte af til betaling af AM-bidrag og skat. (Evt. fratrukket de indbetalinger du allerede måtte have indbetalt via indbetalingskort.)

 3. Da SKAT tilskriver dag-til-dag renter til en eventuel restskat fra 1. januar (i året efter indkomståret), er det mest fordelagtigt, hvis du husker at indbetale din skyldige skat INDEN d. 1. januar. Men bare rolig – du får en mail fra b-indkomst.dk, når det er tid til at indbetale frivilligt til SKAT. Dermed undgår du at skulle betale ærgerlige renter – og du skal heller ikke huske på, hvornår det lige er, du skal indbetale frivilligt til SKAT.

Lav B-indkomst

Hvis du forventer, at din B-indkomst for året kommer til at udgøre mere end for eksempel 50.000 DKK, så anbefaler b-indkomst.dk at du gør sådan her:

 1. Estimér din forventede B-indkomst konservativt (i underkanten) og angiv denne i din forskudsopgørelse. Det gør du ved at angive beløbet i rubrik 210 ”Honorarer og løn til civile værnepligtige” i din forskudsopgørelse.

 2. HUSK at opdatere beløbet for dine samlede indbetalinger af AM-bidrag og B-skat på b-indkomst.dk på fanebladet ”Overblik” for det pågældende år, hver gang du foretager indbetaling. Så medtager b-indkomst.dk dette i beregningen af din forventede skattebetaling.

 3. HUSK at skrive alle dine B-indkomst-jobs ind på b-indkomst.dk. Husk også at angive dine fradrag og investeringer. Gør du dette løbende, så kan du hele tiden på fanebladet ”Overblik” se hvad du eventuelt bør sætte af til yderligere betaling af AM-bidrag og B-skat – eller om du måske har betalt for meget i AM-bidrag og B-skat. b-indkomst.dk fratrækker automatisk de indbetalinger du allerede har foretaget via indbetalingskort og evt. andre frivillige B-skatteindbetalinger, så længe du husker at angive disse, jf. pkt. 2.

 4. Hvis du kan se, at du skylder penge til SKAT og beløbet er væsentligt, så bør du indbetale dette beløb som en frivillig indbetaling. Det kan gøres meget simpelt via SKAT’s hjemmeside ved brug af Dankort. Husk, at fradrag eller en stor investering kan påvirke din skyldige skat, så hvis du ved, at du kan se frem til dette, skal du måske vente med at indbetale frivilligt. Hvis du foretager frivillig indbetaling af B-skat, så er det vigtigt, at du husker at rette beløbet for dine samlede indbetalinger af AM-bidrag og B-skat på b-indkomst.dk på fanebladet ”Overblik”.

 5. Da SKAT tilskriver dag-til-dag renter til en eventuel restskat fra 1. januar (i året efter indkomståret), er det mest fordelagtigt, hvis du husker at indbetale din skyldige skat INDEN d. 1. januar. Men bare rolig – du får en mail fra b-indkomst.dk, når det er tid til at indbetale frivilligt til SKAT. Dermed undgår du at skulle betale ærgerlige renter – og du skal heller ikke huske på, hvornår det lige er, du skal indbetale frivilligt til SKAT.

Høj B-indkomst

bottom of page