top of page

1: Fradrag eller Investering?

Jeg har købt et instrument til 10.000 kr. som jeg vil afskrive på, men jeg er i tvivl om hvorvidt det skal gøres under ”Fradrag” eller ”Investeringer” i b-indkomst.dk?

Hvis beløbet på et indkøbt aktiv er mindre end 15.000 kr. (dette er grænsen for 2023 – beløbsgrænsen indekseres hvert år) kan omkostningen trækkes fra i ét og samme år og skal dermed registreres på fanen ”Fradrag”. Er beløbet derimod større end den nævnte grænse, skal det registreres under ”Investeringer”. Der kan være særtilfælde, hvor man kan gøre det anderledes, men dette er den absolutte hovedregel.

 

I øvrigt skal du naturligvis slet ikke selv holde styr på denne, eller nogen af de mange andre skattesatser, der anvendes i forhold til B-indkomst. Alle relevante skattesatser er indbygget i b-indkomst.dk og bliver opdateret hvert eneste år, naturligvis. Og skulle du komme til at skrive et ”for højt” beløb ind som fx ”Fradrag”, så vil b-indkomst.dk gøre dig opmærksom på dette, så det er svært at gøre noget forkert i denne retning. Og vice versa i forhold til at skrive et ”for lavt” beløb ind som ”Investering”.

 

Derudover kan du på alle sider klikke på ”Hjælp” både i web-versionen samt i app’en. Hjælpen er specifik for den enkelte side, så den netop adresserer den side, du arbejder med.

2: Hvordan ændrer jeg kommune / adresse på b-indkomst.dk?

Jeg flytter fra Aarhus til København d. 1. oktober. Hvordan ændrer jeg dette forhold i b-indkomst.dk?

Selv om du flytter kommune i løbet af et kalenderår, så kan du ikke selv vælge hvilken kommune du er skattepligtig til. Det er din folkeregisteradresse den 5. september, der afgør, hvilken kommune du er skattepligtig til. Såfremt din folkeregisteradresse den 5. september var i Aarhus, bør du således ikke ændre denne.

Rent teknisk ænder du din skattekommune på b-indkomst.dk ved at trykke ”Rediger” for det pågældende indkomstår og vælge den relevante kommune i drop-down menuen "Bopælskommune".

 

Som du sikkert har erfaret, når du opretter et job, så er det din primære adresse, som automatisk vælges som den første fra-adresse. Hvis du er meget besværet af – resten af det pågældende år – at skulle ændre denne til din nye fra-adresse, så kan du overveje følgende:

 

Hvis du har flyttet adresse inden for den samme kommune, så er der ingen problemer i at ændre adressen i løbet af et indkomstår.

 

Men hvis du er flyttet fra en kommune til en anden, så skal du være opmærksom på, at den adresse (kommune) du vælger påvirker beregningen af din kommuneskat. Det er typisk den adresse man har d. 5. september, der afgør til hvilken kommune, man betaler kommuneskat.

 

Der er dog ikke meget stor forskel på kommuneskatterne, så det vil nok ikke forstyrre alt for meget i dit B-indkomst-regnskab, hvis du ændrer din adresse – og altså også din kommune. Men det kan altså betyde en lille forskel hvis du på b-indkomst.dk benytter en anden skattekommune end den kommune du kommer til at betale skat til for det pågældende indkomstår.

3: Hvorfor kan jeg ikke få den rigtige adresse frem i b-indkomst.dk?

Når jeg søger på f.eks. ’Tivoli Kbh’ kommer adressen ikke frem i søgefeltet men derimod alle mulige udenlandske steder. Kan jeg gøre noget der er smartere?

Adressesøgningen i b-indkomst.dk taler – via API – sammen med Google Maps. I stedet for at skrive "Tivoli Kbh", så skal du skrive den specifikke adresse, som Google Maps gerne skulle genkende. Der kan godt være enkelte tilfælde, hvor du kan finde det du søger, hvis du bruger Google Maps på nettet, men ikke kan på b-indkomst.dk. Det skyldes Google’s API, som b-indkomst.dk ikke har magt over.

 

Generelt er det vigtigt, at huske at skrive nummer på vejen/gaden, da afstanden beregnes nøjagtigt, hvilket ikke kan lade sig gøre, hvis man blot angiver fx ”Roskildevej”.

 

Der skal dog ikke angives etage/sal, da beregningen jo foretages 2-dimensionelt og der ikke er fradrag for at gå op/ned ad trapper. 

4: Hvorfor kan jeg ikke oprette et fremtidigt indkomstår?

Du kan først oprette et indkomstår, når skattesatserne for den pågældende år er besluttet. Satserne er en del af finansloven og ligger derfor typisk først fast ultimo året – nogle gange først medio december. Selv når selve finansloven er vedtaget, så mangler der nogle gange nogle få satser, som først falder på plads lidt senere. Så snart skattesatserne for det kommende år ligger fast, vil du kunne oprette indkomståret på b-indkomst.dk.

5: Hvor meget kan jeg afskrive?

Jeg skal til at købe en guitar til omkring 50.000 kr. og vil oprette købet som en investering på b-indkomst.dk. Kan det passe, at jeg kan trække 25% fra af beløbet årligt, når jeg kun tjener omkring 13-14.000 kr. årligt i honorarindtægter?

Når du har B-indkomst og køber et instrument for at anvende det i forbindelse med din B-indkomst og beløbet (for 2023) er over 15.000 DKK, ja så skal du netop oprette det som en investering på b-indkomst.dk. Her kan du så vælge at afskrive beløbet med mellem 0% og 25% om året.

 

I øvrigt skal du naturligvis slet ikke selv holde styr denne eller nogen af de mange andre skattesatser, der anvendes i forhold til B-indkomst. Alle relevante skattesatser er indbygget i b-indkomst.dk og bliver opdateret hvert eneste år, naturligvis. Og skulle du komme til at skrive et ”for højt” beløb ind som fx ”Fradrag”, så vil b-indkomst.dk gøre dig opmærksom på dette, så det er svært at gøre noget forkert i denne retning. Og vice versa i forhold til at skrive et ”for lavt” beløb ind som ”Investering”.

 

Nå, men tilbage til sagen - hvis du afskriver 50.000 kr. med 25%, så giver det en afskrivning det første år på 12.500 kr. Så længe du har en B-indkomst, der er større end de 12.500* kr. (* = se nedenfor for nøjagtigt beløb), så kan du godt afskrive med 25%. Men hvis du f.eks. har kørselsfradrag i forbindelse med din B-indkomst (eller fx andre mindre fradrag), så kan du godt komme i den situation, at du – i første omgang – samlet set har en negativ B-indkomst. Det må man ikke, men i det tilfælde vil b-indkomst.dk gøre dig opmærksom på det.

 

I din situation kan du så - meget let - ændre afskrivningssatsen til f.eks. 15% eller 20%, således at du ikke samlet set har en negativ B-indkomst. Det gode ved at vælge en lidt lavere afskrivningssats er, at du ikke går glip af afskrivningen. Du gemmer den blot og kan næste/de følgende år afskrive med op til 25%.

 

*= Faktisk skal du tjene have en B-indkomst, der er højere end 12.500 kr. for at kunne trække 12.500 kr. fra. Det skyldes, at der først skal betales AM-bidrag af din B-indkomst inden der må beregnes fradrag. AM-bidraget er pt. 8%. Dermed skal du tjene minimum: 12.500 kr. / (1-0,08) = 13.587 kr. for at kunne trække 12.500 kr. fra i din B-indkomst. b-indkomst.dk beregner dog også dette for dig og gør dig opmærksom på, hvis du skulle komme i problemer ifht. din individuelle grænse.

6: Tager b-indkomst.dk højde for bundfradraget?

Jeg er musiker og har indtastet indkomster for omkring 35.000 kr. Systemet fortæller mig, at jeg skal sætte ca. 15.000 kr. af til skat. Jeg undrer mig over, at bundfradraget ikke er regnet med? For jeg skal jo ikke betale skat af de penge jeg tjener under et vist beløb? Er det noget jeg selv skal taste i b-indkomst.dk?

Ja, b-indkomst.dk tager højde for bundfradraget. Men det er vigtigt, at du læser hele svaret nedenfor, for det er dine indtastninger, der styrer hvor stor en del af bundfradraget, der kan bruges i forhold til din B-indkomst. Hvis man også har A-indkomst, så vil bundfradraget typisk blive benyttet i forhold til denne indkomst, men læs med her: 

 

Det er helt korrekt, at du ikke skal betale skat af beløb, der ligger under bundfradraget.

 

Som du kan se på siden ”Overblik”, så medtager b-indkomst.dk bundfradraget i beregningen af AM-bidrag og B-skat.

 

Det er dog dig selv, der styrer, hvor stor en del af bundfradraget, der kan komme din B-indkomst til gode.

 

Næsten alle med B-indkomst har faktisk også A-indkomst. Og har man A-indkomst, vil bundfradraget blive benyttet i henhold til din A-indkomst. Derfor er det meget vigtigt, at du angiver din forventede A-indkomst (og forventet pension/SU og forventede fradrag i din A-indkomst) så nøjagtigt som muligt, når du opretter indkomståret.

 

Angiver du fx at du ingen A-indkomst har, så vil dit fulde bundfradrag jo kunne gå til din B-indkomst. Viser det sig så, at du rent faktisk havde A-indkomst, ja så vil du sandsynligvis få en efterskat, fordi dit bundfradrag så automatisk vil blive benyttet i forhold til din A-indkomst og – fordi du angav, da du oprettede dit indkomstår – at du ingen A-indkomst havde vil vores system beregne ud fra denne information og indregne dit bundfradrag i forhold til din B-indkomst.

 

SÅ: Det er meget vigtigt, at du korrekt angiver din A-indkomst, pension/SU og fradrag (i din A-indkomst), når du opretter et indkomstår. Hvis du er i tvivl, så anbefaler vi, at du er lidt forsigtig/konservativ. Altså, at du angiver en lidt højere A-indkomst, lidt højere pension/SU og lidt lavere (eller ingen) fradrag i din A-indkomst end forventet.

7: Kan jeg trække kursus-omkostninger fra og hvordan skal jeg registrere disse på b-indkomst.dk?

Jeg har gennemført tre kurser i stemme/sangvedligeholdelse på Anne Rosing Instituttet. Kurserne beløb sig til henholdsvis 52.000 kr., 5.500 kr. og 13.000 kr. Alle tre kurser er gennemført samme sted. På hvilken fane i b-indkomst.dk skal jeg registrere omkostningen: ”Fradrag” eller ”Investering”?

 

Udgifter til kurser og undervisning er altid driftsudgifter og skal dermed registreres på fanen ”Fradrag”. Det skyldes, at ”Investeringer” i b-indkomst.dk skal forstås som køb af materielle ting, fx instrumenter, udstyr eller andre ”fysiske” aktiver.

Men du skal være opmærksom på, at SKAT er meget skeptiske, når det drejer sig om fradrag for kursusudgifter. Udgangspunktet er, at der ikke er fradrag, fordi kurser og uddannelse anses for etablering af nyt indkomstgrundlag. For eksempel er bogudgifter i forbindelse med universitetsuddannelser ikke fradragsberettigede af samme årsag. Det er dermed kun udgifter til kurser og undervisning, der går under betegnelsen ”efteruddannelse” eller ajourføring eller vedligehold af allerede eksisterende kompetencer, der er fradragsberettigede.

8: Kan jeg vente med at trække mine udgifter fra til næste år, hvor jeg har mine første indtægter?

Jeg er læge og begyndte at køre lægevagt i februar. Jeg købte dog alt mit udstyr (værdi ca. 10.000 kr.) i december året før, hvor jeg ingen indtægt havde. Mine indtægter og udgifter ligger altså i to forskellige indkomstår. Hvordan håndterer jeg det i forhold til SKAT?

 

SKAT godkender, at du afskriver på dit udstyr fra det år, hvor det tages i brug - og hvor indtægten er.

 Der er ikke sket nogen nævneværdig værdiforringelse fra december til februar året efter, og desuden er udstyret ikke noget, du har kunnet bruge privat. I dette tilfælde skal du derfor registrere din udgift til udstyr (anskaffelsessummen) i indtægtsåret året efter du købte det.

 

Men ellers er hovedreglen, at hvis udstyr ikke tages i brug ved arbejdet i købsåret, så skal der foretages en værdiansættelses af udstyrets værdi på det tidspunkt/i det senere år, hvor det tages i brug. Det skyldes, at hvis man har brugt udstyr til private formål først, så er det brugt og dermed værdiforringet, når man begynder at tage det i brug ved indkomsterhvervelsen.

9: Må man modtage honorar på vegne af andre og så fordele?

Jeg har produceret noget musik sammen med en sangerinde. En instruktør har spurgt mig, om han må bruge musikken til en film, hvilket sangerinden og jeg har sagt ja til. Hvis instruktøren udbetaler mig hele honoraret, altså både mit og sangerindens, og jeg så efterfølgende overfører hendes andel til hende, hvordan undgår jeg så at blive beskattet af hele beløbet?

 

Du skal kun modtage betaling med det beløb, du skal have. Du skal ikke have andres løn/honorar udbetalt. Så risikerer du nemlig at blive betragtet som enten arbejdsgiver eller som en del af et interessentselskab (I/S), og i dette tilfælde er du hverken det ene eller det andet. Så instruktøren skal udbetale jeres honorar hver for sig.

10: Hvordan registrerer jeg udgivelse af en CD i b-indkomst.dk?

Jeg har udgivet en CD og er i tvivl om, hvordan dette skal registreres på b-indkomst.dk?

Produktion og salg af CD’ere kan have mange forskellige regnskabsmæssige konsekvenser. Derfor er det svært at give én regnskabsløsning, der kan bruges af alle. Nogle har fået dækket alle omkostninger til fremstilling ved tilskud, andre har ikke fået nogen tilskud. Nogle producerer fysiske cd’er, andre udgiver kun digitalt. Nogle sælger 10 cd’er på et år, andre sælger hele oplaget på et eller to år. Disse forskelle giver udfordringer af forskellig art.

 

De fleste med egen udgivelse kan undlade momsregistrering. Som udgangspunkt er indtægt ved salg af varer momspligtig, og det samme gælder ved salg af musikudgivelsen digitalt. Men momsregistrering af virksomheden kan undlades, hvis omsætningen, dvs. indtægterne ved salg, ikke overstiger 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode.

 

b-indkomst.dk kan rent regnskabsteknisk ikke rumme alle ovenfor nævnte situationer i forhold til produktion af cd og salg. Så det er altså et lille regnskab, du muligvis må holde ved siden af.
 

DMF har udarbejdet en vejledning til, hvordan du skal gøre i forhold til udgivelse af en CD. Du kan finde vejledningen her:

 

https://www.dmf.dk/medlemsservice/skatteraadgivning/cdsalgogskat/

I øvrigt kan det være en god idé at tage fat i dit forbund, en skatterådgiver eller SKAT i forhold til udgivelse af en CD og regnskabsteknikken heri.

11: Hvordan kan jeg foretage en frivillig indbetaling af min B-skat?

Jeg har haft B-indkomst i første halvdel af året. Hvordan kan jeg indbetale AM-bidrag og skat af den, eller dele af den, til SKAT inden årets udgang?

Du kan foretage en indbetaling til SKAT ved brug af f.eks. Dankort via SKATs hjemmeside:

https://info.skat.dk/dk/data.aspx?oId=49

12: Kan jeg trække kørsel fra, selvom jeg ikke har kørt i min egen bil?

Kan jeg trække kørsel fra på et job, selvom det ikke er min egen bil der bliver anvendt? Og skal jeg føre kørebog?

Hvis du kører til/fra et honorar-job i en andens bil, så kan du tage det såkaldt lave kørselsfradrag. Dette fradrag gælder også for A-indkomstmodtagere.

Hvis dette er tilfældet, så vælger du på b-indkomst.dk, når du opretter jobbet: "Passager i bil/MC".

Så nej, du skal ikke køre i din egen bil for at få et kørselsfradrag. Men du SKAL køre i din EGEN bil, hvis du skal have det høje kørselsfradrag. Det lave kørselsfradrag kan du opnå - på lige linje med alle andre med "normal" lønindtægt.

Om du skal føre kørebog ved brug af den lave sats; det er der ikke krav om, men SKAT kan stille ekstra krav til at man skal sandsynliggøre, at man har foretaget transporten til/fra et honorar-job, hvis der er tale om lange strækninger og især hvis det er flere dage i træk til samme sted. Men ellers er du godt på vej, hvis du bruger b-indkomst.dk's system. Du kan måske overveje at tilføje dit eget excel-ark, hvor du noterer kilometerstanden ved start og slut.

13: Skal jeg oprette et CVR-nummer for at kunne trække udgifter på jobs fra?

Kan jeg trække mine udgifter fra på et job. Det kunne være følgende: Mad-udgifter, broafgifter, overnatning. Er det hele fradragsberettiget eller skal jeg oprette CVR for at kunne trække det fra?

Det korte svar er: Ja, du kan trække de nævnte udgifter fra. Særligt vedrørende udgifter til mad er det dog en forudsætning, at du har et spillejob som er i lang afstand fra din bopæl. I så fald kan udgiften betegnes som "erhvervsmæssig". Du behøver ikke noget CVR-nummer for det. Dog skal du huske dokumentation for de udgifter, du trækker fra.

14: Kan jeg trække teknisk udstyr fra?

Jeg køber ind i mellem teknisk udstyr i forbindelse med mit arbejde. Kan jeg trække udstyret fra, når jeg bruger det i mit job?

Ang. dit spørgsmål om fradrag for indkøbt udstyr, så kan du godt trække det fra, hvis du bruger det i forbindelse med dine B-indkomst-jobs. MEN hvis du også anvender det privat/i anden sammenhæng, så vil det kun være delvist fradragsberettiget. Hvis du fx bruger det 20% i forbindelse med dine B-indkomst-jobs, så vil du kunne fradrage 20% af udgiften i dine B-indkomst honorarer.

Helt overordnet kan du ikke have flere fradrag end du har B-indkomst - du må altså ikke have netto-negativ personlig indkomst på B-indkomsten. Men bare rolig, b-indkomst.dk holder (også) øje med og gør dig opmærksom på, hvis dette skulle være tilfældet.

15: Når jeg registrerer fradrag skal jeg så medtage momsen? Og hvordan opgør jeg fradragsprocenten?

Når jeg på fanen ”Fradrag” opretter et fradrag på noget udstyr jeg har købt skal jeg så skrive hele beløbet eller kun momsen? Og hvad afgør hvilken fradragsprocent jeg bør angive?

Når du har personlig B-indkomst og ikke er momsregistreret, skal du tage udgangspunkt i hele beløbet - altså inklusiv momsen.

 

Fuldt fradragsberettiget

Hvis du har købt noget, som er fuldt fradragsberettiget, så skal fradragsprocenten angives til 100.

 

Eksempel 1: Du køber saxofon-blade, som du alle anvender i forbindelse med dine honorarjobs. Fradragsprocenten kan her angives til 100.

 

Delvist fradragsberettiget

Hvis det du har købt bliver brugt til andre formål end i forbindelse med din honorarindkomst, så vil omkostningen til det købte kun være delvist fradragsberettiget.

 
Eksempel 2: Du køber en computer, så du kan lave musik-arrangementer, lave markedsføring, hjemmeside, etc. Men du anvender også computeren privat. I dette tilfælde kan du fx trække 10% af computer-omkostningen fra, hvis du estimerer, at du anvender den ca. 10% i forbindelse med din honorarindkomst. Er dette tilfældet angiver du fradragsprocent til 10.

16: Hvornår skal jeg registrere et job, hvis udbetalingen kommer efter nytår?

Hvad gør jeg hvis jeg får udbetalt løn for et job i 2023, som jeg spillede i 2022?

Som udgangspunkt, så er det betalingstidspunktet, som afgør hvilket indkomstår der skal betales skat i. Så hvis du spiller et job fx. i slut december 2022, hvor du først får honoraret udbetalt i 2023, så skal jobbet altså skattemæssigt registreres i 2023. Du skal derfor i b-indkomst.dk registrere jobbet i indkomståret 2023.

17: Hvordan skal jeg registrere kørselspenge på b-indkomst.dk?

Hvordan gør jeg, hvis jeg får kørselspenge til et job. Så skal jeg vel ikke udfylde kilometertallene under jobbet, da jeg vel ikke får fradrag i dette tilfælde? Skal jeg indtaste det samlede honorar inkl. kørepenge og ikke udfylde hvor jobbet var?

Skal det gøres 100% korrekt, så er der skattemæssigt ikke noget, der hedder "kørselspenge". Kørselspenge er at betragte som et honorar. Indtaster du det som sådan, så kan du naturligvis også tage det tilhørende kørselsfradrag.

 

Hvis du gør som du skriver - altså "netter" de to ting ud mod hinanden (du noterer ikke kørselspengene nogle steder og tager så heller ikke kørselsfradraget), så snyder du faktisk en anelse i skat. Det skyldes, at der skal betales AM-bidrag inden fradraget beregnes. Du betaler altså 8% (satsen pt.) AM-bidrag inden du kan tage kørselsfradraget.

 

Hvis man således vil have en kørselsgodtgørelse, som svarer nøjagtig den omkostning man har – inklusiv betaling af AM-bidrag, så skal man faktisk lave denne beregning:

 

Kørselsomkostning estimeres til 1.000 DKK. Hertil lægges så de 8%, som skal betales i AM-bidrag inden kørselsfradraget kan tages. Dette gøres således: 1.000 / (1-0,08) = 1.087 DKK. Dermed kan der betales 8% af 1.087 = 87 DKK og der er således nøjagtig 1.000 DKK til at dække transporten.

18: Hvordan registrerer jeg KODA, Gramex og lignende honorarer på b-indkomst.dk?

Honorarer i form af udbetalinger fra et pladeselskab, KODA, Gramex og den slags bliver så vidt jeg kan se opgivet som honorarer på min selvangivelse. Hvordan skriver jeg dem ind på b-indkomst.dk, når de ikke er jobs med kørsel?

Når du opretter jobbet, så vælger du i den drop down menu, der hedder "Transportmiddel" blot "Ej benyttet eget transportmiddel". Dermed forsvinder adressefelterne.

 

Der skal betales AM-bidrag af KODA og Gramex, men ikke af biblioteks-indtægter og heller ikke af legater.

 

Derfor skal du huske, hvis det gælder biblioteks-indtægter og legater, at sætte flueben ved feltet "Biblioteksafgifter, legater, priser/kunststøtte eller anden b-indkomst hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag?".

19: Hvordan opretter jeg et job, der ikke involverer transport?

Hvis jeg ikke har benyttet mit eget transportmiddel eller i det hele taget ikke har haft nogen transport i forbindelse med mit honorarjob, hvordan opretter jeg så det på b-indkomst.dk?

Når du opretter jobbet, så vælger du i den drop down menu, der hedder "Transportmiddel" blot "Ej benyttet eget transportmiddel". Dermed forsvinder adressefelterne.

20: Hvordan opretter jeg et kørselsfradrag, hvis jeg har kørt til/fra en øver, som ikke ligger samme dag som jobbet / honorarindtægten?

Der er to måder at oprette et sådan kørselsfradrag på:

 

1: Den letteste måde er nok at oprette et "job", som så er den pågældende øver og hvor honoraret så er 0, men hvor du blot bruger "jobbet" til at registrere kørslen på.

2: Du kan oprette kørslen sammen med jobbet - det er bl.a. derfor der er en start- og slut-dato for jobbet. Datoerne er ikke så afgørende i skattemæssig forstand, så længe de ligger indenfor samme kalenderår.

21. Hvilke udgifter kan jeg trække fra?

Helt overordnet kan de udgifter, der kaldes driftsudgifter, trækkes fra, og de defineres som "de udgifter der afholdes for at erhverve, sikre og vedligeholde årets indkomst". Desuden er der den samme regel for de skattemæssige afskrivninger på driftsmidler.

Læg mærke til, at fradrag for udgifter forudsætter, at der er indkomst, som udgifterne har sammenhæng med. Der skal være et erhvervsmæssigt formål med afholdelsen af udgifterne. 

Nogle udgifter er kun delvist fradragsberettigede. Hvis du eksempelvis køber noget udstyr, som du også benytter privat, så vil udgiften til dette udstyr kun være delvist fradragsberettiget. Bruger du fx udstyret 20% i forbindelse med dine B-indkomst-jobs, så vil du kunne fradrage 20% af udgiften. I første omgang skal du selv vurdere, hvor meget du anvender udstyret i forbindelse med dine B-indkomst honorarer - og dermed hvilken procentsats, der kan fradrages.
 
Summen af dine fradrag og afskrivninger i årsopgørelsens rubrik 29 må ikke overstige din B-indkomst efter fradrag af AM-bidrag (pt. 8 %) - du må altså ikke få underskud i personlig indkomst. Men bare rolig, b-indkomst.dk holder (også) øje med dette og gør dig opmærksom på, hvis det skulle være tilfældet.

22. Hvorfor fremgår der ikke noget beløb i rubrik 51 "Befordring" på siden Årsopgørelse?

Jeg har oprettet et/flere jobs med kørsel – altså valgt ”Kørt i egen bil/MC” – men hvorfor fremgår der ikke noget beløb i rubrik 51 ”Befordring” på siden Årsopgørelse?

Det kan varmt anbefales, at trykke på ”Hjælp” på den side man står på, når man er logget ind. Her er der altid hjælp at hente til lige præcis den side, man står på. Der er således også hjælp at hente til det spørgsmål, der stilles her.

 

Når du er ved at oprette eller redigere et job og trykker på den lille blå pil eller på teksten i feltet ”Transportmiddel”, kan du vælge 4 forskellige muligheder:

 

 • ”Ingen transport / ikke brugt eget transportmiddel” – denne mulighed vælger du, hvis du har haft B-indkomst uden transport. Du vælger også denne mulighed, hvis du fx har kørt med toget eller anden transport i forbindelse med dit honorarjob. I disse tilfælde opretter du i stedet dit fradrag på siden ”Fradrag”.

 • ”Egen bil eller motorcykel” – har du kørt til/fra et honorarjob eller fx prøve/forberedelse hertil i egen bil eller motorcykel, så vælger du denne mulighed.

  • OBS: Vælger du denne mulighed, så ender fradraget i "Rubrik 29 - Øvrige fradrag i personlig indkomst" og IKKE i "Rubrik 51 – befordring” på siden "Årsopgørelse". Og det er naturligvis helt korrekt, det er sådan skattelovgivningen er. Skatteværdien af denne type fradrag er i øvrigt større end skatteværdien af beløb i rubrik 51.

 • ”Egen cykel, knallert eller EU-knallert” - har du kørt til/fra et honorarjob eller fx prøve/forberedelse hertil på egen cykel, knallert eller EU-knallert, så vælger du denne mulighed.

  • OBS: Vælger du denne mulighed, så ender fradraget i "Rubrik 29 - Øvrige fradrag i personlig indkomst" og IKKE i "Rubrik 51 – befordring” på siden "Årsopgørelse". Og det er naturligvis helt korrekt, det er sådan skattelovgivningen er. Skatteværdien af denne type fradrag er i øvrigt større end skatteværdien af beløb i rubrik 51.

 • ”Passager i bil/MC” – denne mulighed kan du vælge, hvis du ikke har kørt i egen bil/MC og hvis du ikke har en dokumenteret udgift - fx., hvis du har været passager i en anden persons bil - så kan du stadig anvende det "lave" kørselsfradrag. 

 

OBS: Det er KUN denne type kørselsfradrag, som ender i "Rubrik 51 - befordring" på siden Årsopgørelse.

 

Når du har kørt i egen bil eller MC, så er du berettiget til det høje kørselsfradrag. Dette fradrag er ca. dobbelt så højt som det ”normale” kørselsfradrag (som A-indkomst-modtagere kan benytte) og derudover er der også fradrag fra den først kørte kilometer, modsat det ”normale” kørselsfradrag. Vi sørger naturligvis altid for at have de opdaterede og korrekte satser indbygget i systemet, så du automatisk får det høje fradrag, hvis du har kørt i egen bil/MC.

 

Ja, den danske skattelovgivning er særdeles kompleks. Heldigvis har vi helt styr på den. :)

23. Kan jeg stadig få kørselsfradrag, hvis jeg ikke har kørt i min egen bil?

Hvis jeg fx har været passager i en anden persons bil på vej til/fra en honoraropgave?

Ja, det kan du. Nedenfor kan du læse, hvilket fradrag du kan få og hvordan b-indkomst.dk automatisk beregner det for dig.

 

Det kan varmt anbefales, at trykke på ”Hjælp” på den side man står på, når man er logget ind. Her er der altid hjælp at hente til lige præcis den side, man står på. Der er således også hjælp at hente til det spørgsmål, der stilles her.

 

Når du er ved at oprette eller redigere et job og trykker på den lille blå pil eller på teksten i feltet ”Transportmiddel”, kan du vælge 4 forskellige muligheder:

 

 • ”Ingen transport / ikke brugt eget transportmiddel” – denne mulighed vælger du, hvis du har haft B-indkomst uden transport. Du vælger også denne mulighed, hvis du fx har kørt med toget eller anden transport i forbindelse med dit honorarjob. I disse tilfælde opretter du i stedet dit fradrag på siden ”Fradrag”.

 • ”Egen bil eller motorcykel” – har du kørt til/fra et honorarjob eller fx prøve/forberedelse hertil i egen bil eller motorcykel, så vælger du denne mulighed.

  • OBS: Vælger du denne mulighed, så ender fradraget i "Rubrik 29 - Øvrige fradrag i personlig indkomst" og IKKE i "Rubrik 51 – befordring” på siden "Årsopgørelse". Og det er naturligvis helt korrekt, det er sådan skattelovgivningen er. Skatteværdien af denne type fradrag er i øvrigt større end skatteværdien af beløb i rubrik 51.

 • ”Egen cykel, knallert eller EU-knallert” - har du kørt til/fra et honorarjob eller fx prøve/forberedelse hertil på egen cykel, knallert eller EU-knallert, så vælger du denne mulighed.

  • OBS: Vælger du denne mulighed, så ender fradraget i "Rubrik 29 - Øvrige fradrag i personlig indkomst" og IKKE i "Rubrik 51 – befordring” på siden "Årsopgørelse". Og det er naturligvis helt korrekt, det er sådan skattelovgivningen er. Skatteværdien af denne type fradrag er i øvrigt større end skatteværdien af beløb i rubrik 51.

 • ”Passager i bil/MC” – denne mulighed kan du vælge, hvis du ikke har kørt i egen bil/MC og hvis du ikke har en dokumenteret udgift - fx., hvis du har været passager i en anden persons bil - så kan du stadig anvende det "lave" kørselsfradrag. 

 

OBS: Det er KUN denne type kørselsfradrag, som ender i "Rubrik 51 - befordring" på siden Årsopgørelse. Husk dog, at rubrik 51 i årsopgørelsen fra SKAT også omfatter den kørsel du måtte have i forbindelse med eventuel A-indkomst. Så hvis du har befordringsfradrag i forbindelse med din A-indkomst, skal du altså lægge beløbet, der beregnes automatisk for dig på b-indkomst.dk vedrørende befordringsfradrag for din B-indkomst oveni det beløb, som vedrører din A-indkomst.

 

Ja, den danske skattelovgivning er absolut ikke let. Heldigvis har vi helt styr på den i forhold til din B-indkomst og vores system arbejder altid med de opdaterede satser, som du derfor ikke behøver forholde dig til. :)

24. Jeg kan ikke få lov at taste noget i rubrik 51 i årsopgørelsen hos SKAT – hvad gør jeg?

På jeres side ”Årsopgørelse” er det jo meget klart, hvad der bør stå i hvilken af rubrikkerne 12, 17, 29 og 51.

 

Men i rubrik 51 ”Befordring” i årsopgørelsen fra SKAT kan jeg ikke få lov at taste noget. Skal jeg:

 

a) lægge dem sammen med beløbet som fremgår af rubrik 29 "øvrige fradrag i personlig indkomst"?

b) trykke på lommeregneren ved rubrik 51 og indtaste befordring for alle de jobs, hvor jeg har kørt som passager til og fra jobbet?

c) noget helt tredje?

 

Derudover vil jeg gerne vide, om man kan generere en pdf eller anden dokumentation for kørsel, hvis man bliver bedt om dokumentation for ens kørsel af SKAT.

 

SKAT har det med løbende at ændre på deres system. Og mht. rubrik 51, så er det noget møg for honorarmodtagere (som er passager i en anden persons bil/anvender det lave fradrag). Tidligere kunne man som bruger blot selv taste beløbet ind i rubrik 51 i årsopgørelsen. Det kan man ikke længere.

Men nej, du må endelig ikke lægge beløbet ind i rubrik 29, det vil være forkert. Gør du det, vil du komme til at få et for højt fradrag, idet skatteværdien af rubrik 29 er højere end skatteværdien af rubrik 51.

Så du er nødt til at få dit befordringsfradrag (som passager i en anden persons bil) ind i rubrik 51.

Man kan (i hvert fald i skrivende stund) selv ændre på den afstand, som SKAT beregner ud fra den arbejds-adresse man skriver ind. Her kan du måske "fifle" lidt, så du kommer til at ramme dit totale fradrag i rubrik 51. Altså regne baglæns/prøve dig lidt frem, så du rammer det fradrag, der fremgår på vores side ”Årsopgørelse” for rubrik 51. Alternativt kan du skrive alle de adresser ind, hvor du har været passager.

 

OBS: Det er KUN denne type kørselsfradrag, som ender i "Rubrik 51 - befordring" på siden Årsopgørelse. Husk dog, at rubrik 51 i årsopgørelsen fra SKAT også omfatter den kørsel du måtte have i forbindelse med eventuel A-indkomst. Så hvis du har befordringsfradrag i forbindelse med din A-indkomst, skal du altså lægge beløbet, der beregnes automatisk for dig på b-indkomst.dk vedrørende befordringsfradrag for din B-indkomst oveni det beløb, som vedrører din A-indkomst.

 

Ja, den danske skattelovgivning er absolut ikke let. Heldigvis har vi helt styr på den i forhold til din B-indkomst og vores system arbejder altid med de opdaterede satser, som du derfor ikke behøver forholde dig til. :)

I forhold til dokumentation kan du meget let, på siden "Jobs" downloade en csv-fil, hvori alle adresser, etc. findes. Der er her således god dokumentation i forhold til SKAT. Herudover kan du generere en pdf for hver enkelt side i systemet + generere en samlet pdf for alle siderne. Så ja, det er absolut muligt at udstyre SKAT med den dokumentation, de måtte spørge efter.

Frequently Asked Questions

bottom of page